Ett fritt flöde
håller dig frisk!

 

 

 

 

 

Hem    Om...    TCM akupunktur    Estetisk akupunktur    Hårmineralanalys    Kontakt    Länkar

 

TCM akupunktur

 

Inom TCM strävar man efter att inte bara komma åt symptomen utan också orsaken till besvären.

 

Akupunktur är inriktad på att återställa balansen mellan olika funktioner och känslor och på så sätt återfå hälsa och välmående.

Varje akupunkturpunkt har sin speciella funktion. Olika kombinationer av punkter används vid olika tillstånd.

Inom TCM behandlas hela människan och en individuell bedömning görs utifrån en diagnos. TCM involverar hela människan både mentalt och kroppsligt. Den enskilda individen har eget ansvar vad gäller kost och motion  som också är viktiga komponenter för att återfå kroppslig och själslig balans.
 

Akupunktur enligt TCM ska inte förväxlas med västerländsk akupunktur, sensorisk stimulering, som utförs inom landstinget. Sensorisk stimulering utförs med västerländsk diagnos där man uteslutit större delen av teorin, filosofin och diagnostiken som utgör huvuddelen av den kinesiska akupunkturen.

 

Den västerländska medicinen är dock viktig. Många tillstånd måste behandlas med t ex antibiotika, kirurgi eller intensivvård. I många fall kan man kombinera både västerländsk och österländsk behandling för att uppnå bästa läkningsresultat, eller uppnå snabbare återhämtning efter sjukdom. Behandling kan ges till alla, från 8 års ålder.

 

Akupunktur är en metod som idag är godkänd av Socialstyrelsen, och dess goda verkan styrks genom studier bland annat via databanken PubMed. Världshälsoorganisationen (WHO) anger också över 100 olika användningsområden.

 

Några exempel på vad som kan behandlas med Kinesisk akupunktur:

 

Allergier

Astma

Högt eller lågt blodtryck

Matsmältningsbesvär, diarre, förstoppning, magkatarr mm

Huvudvärk, migrän

Nikotinavvänjning

Hormonell obalans, PMS, övergångsbesvär

Smärttillstånd

Stress utbrändhet

Övervikt

Immunstörningar, återkommande förkylningar, bihåleproblem

Trötthet

Tinnitus

Infertilitet

Sömnproblem

 Hur går behandlingen till?

 

Vid första besöket ställer jag frågor om dina besvär, hälsa, livssituation och levnadsvanor med utgångspunkt från traditionell kinesisk medicin och västerländsk diagnos. Genom denna utfrågning kan man upptäcka olika orsaker som kan ha bidragit till besvären.
Det är viktigt att bli medveten om dessa mönster för att kunna göra de livsstilsförändringar som krävs för att uppnå bästa och snabbaste resultat. Inom TCM betonar man individens egna ansvar för hälsan, till skillnad från den västerländska medicinen, där man går till doktorn för att få ett "piller" som tar bort symptomet. Tyvärr identifieras då inte orsaken till besvären.  
Behandlingen är individuell och utgår ifrån att man försöker återskapa jämvikt i kroppens flöden, bl.a. hormon och blodflödet.
Behandlingen kan inkludera flera olika tekniker för att uppnå bästa resultat.
En viktig del är att få bättre kroppskännedom och på så sätt kan du vara delaktig i din läkningsprocess. Vid akupunktur används sterila engångsnålar. Nålarna sitter nålarna i allt från någon minut till 50 min.


Antalet behandlingar

Hur många behandlingar som behövs är individuellt. Kroniska besvär kräver i regel upprepade behandlingar under en längre tid.
Akuta besvär går i allmänhet snabbare att behandla.
Antalet behandlingar bör vara 1 alt. 2 behandlingar/vecka beroende på besvär/orsak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datablad

TCM akupunktur

(pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright (c) 2011 AD Akupunkturen